Čitalci črtne kode omogočajo hiter ter izjemno natančen zajem podatkov.

Čitalci črtne kode

Čitalci črtne kode omogočajo hiter ter izjemno natančen zajem podatkov. Pri ročnem vnosu se napaka zgodi v povprečju po 300 vtipkanih znakih, napaka pri čitalcu pa se zgodi v povprečju na 3 milijone poskeniranih znakov (pa še to samo, če je črtna koda natisnjena izven predpisanih standardov in ko skenirate s skenerjem slabše kvalitete) .

Kako so lahko čitalci črtne kode tako neprimerno natančnejši od ročnega vnosa? Večina črtnih kod ima v svojem zapisu vgrajeno kontrolno številko (check digit). Na podlagi kontrolne številke čitalec s pomočjo matematične formule preveri ustreznost poskeniranih črtnih kod. V primeru, da preverjanje ne da pozitivnega rezultata, čitalec črtne kode preprosto ne prebere.

Črtne kode so bile v preteklosti vse linearne, oziroma 1D (pokončne črtice, z različnimi debelinami in presledki med črtami). V zadnjem času pa so vse bolj popularne matrične oziroma 2D (Datamatrix in QR) črtne kode. Popularnost jim narašča nekako vzporedno z razmahom in razvojem optičnih senzorjev v digitalnih fotoaparatih. Omenjeni senzorji se namreč uporabljajo tudi v skenerjih črtnih kod. Poleg kvalitetnega optičnega tipala – čitalne optike mora imeti  dober skener še ustrezno programsko opremo, s pomočjo katere iz zajete slike izlušči črtno kodo, jo dekodira, prekontrolira ter pošlje na napravo na katero je priključen.

Čitalec se na PC računalnik ali POS napravo lahko priključi s pomočjo USB ali RS232 kabla. Kadar potrebujete večji domet in gibljivost, pa je primernejši tako imenovani brezžični čitalec črtne kode. Brezžični čitalci uporabljajo za prenos podatkov različne tehnologije; Bluetooth ali namensko brezžično tehnologijo (433 MHz). Prednost brezžičnega Bluetooth skenerja je, da ga lahko povežete s PC, POS ali na vaš pametni mobilni telefon (naprava mora omogočati Bluetooth povezavo). Investicija v BT čitalce je sicer nekoliko višja, saj za delovanje potrebujete še baterijo, komunikacijski podstavek ali polnilnik baterij.  Je pa brezžični čitalec vedno boljša izbira povsod tam, kjer potrebujete večjo gibljivost in večji domet.