Delavnica WMS za študente na Fakulteti za pomorstvo in promet

Delavnica WMS za študente FPP

V četrtek, 24. 1. 2019, smo s partnerskim podjetjem Kvint d. o. o. pripravili in izvedli delavnico Uporaba informacijskega sistema za upravljanje skladišč (WMS) za študente Fakultete za pomorstvo in promet. Delavnica je bila organizirana v okviru predmetov Upravljanje oskrbovalnih verig in distribucije ter Distribucijska logistika. Študentje so z velikim zanimanjem prisluhnili teoretičnemu delu in predstavitvi primerov uporabe ter vloge opreme v logistiki. Predstavili smo jim rešitev Trace.WMS ter različno strojno opremo primerno za skladiščno poslovanje.

Pri praktičnem delu delavnice pa so študentje lahko sami preizkusili delovanje mobilnih terminalov v povezavi z informacijskim sistemom WMS. Pripravili smo jim testno okolje, v katerem so lahko simulirali in preizkušali kako se naredi prevzem, odprema in drugi pomembni procesi v skladiščnem poslovanju.

Foto: FPP