Skladiščno poslovanje WMS

Kako skladiščno poslovanje WMS zniža stroške vaše interne logistike?

Vsem, ki ste se kadarkoli srečali z delom v skladišču, je znana problematika skrbnega, odgovornega in učinkovitega dela. V skladišču se nahaja kapital v zalogah materiala, polizdelkov in izdelkov ter v času potrebnem za premike blaga.

Učinkovito skladiščno poslovanje WMS je možno le z dobro informacijsko podporo vsem logističnim procesom, ki potekajo v skladišču, v proizvodnji ali v zunanji logistiki. Učinkovita logistika pa je nujna za doseganje konkurenčne prednosti. Omogoča vitko organizacijo, poveča produktivnost in zmanjša izgube časa in blaga. Ko govorimo o informatizaciji logističnih procesov, govorimo o investicijah, ki se povrnejo v izredno kratkem času.

Rešitev Trace.WMS vam pri vašem skladiščnemu poslovanju omogoča:

 • povečanje produktivnosti
 • zmanjšanje napak pri zajemu podatkov
 • brezpapirno poslovanje
 • razbremenjenost vodje skladišča in skladiščnikov
 • sledenje in izsledovanje
 • izboljšanje storitev za vaše kupce in dobavitelje
 • bistveno zmanjšana odvisnost skladiščnih procesov od zaposlenih
 • natančna analiza logističnih stroškov
 • enostavno preetiketiranje ali pretehtavanje
 • tiskanje etiket na izhodu blaga iz skladišča
 • uporabo brezžičnih mobilnih terminalov
 • znižanje stroškov logistike

Investirajte v informacijsko podporo skladiščnemu poslovanju WMS in prihranite.